Iltizam Keusahawanan Selangor

Program Bantuan Blueprint Pembasmian Kemiskinan Negeri

Pengenalan

Pemberian bantuan berbentuk mesin dan peralatan kepada usahawan kecil bernilai sehingga RM10,000.00

Golongan Sasar / Kriteria

- Warganegara Malaysia dan pemastautin tetap Negeri Selangor (sekurang-kurangnya 10 tahun) - Pendapatan seisi rumah di bawah RM3,000.00 sebulan - Telah memulakan perniagaan / perusahaan sekurang-kurangnya 1 tahun - Peniaga kecil bermastautin tetap di Selangor

Agensi
PDT / Seksyen Sektoral, UPEN
Maklumat Tambahan
Peruntukan
2,000,000.00