Iltizam Perumahan Selangor

Program Bina Baru Dan Baikpulih Rumah Kerajaan Prihatin

Pengenalan

Inisiatif membina rumah dan membaikpulih rumah

Golongan Sasar / Kriteria

Pendapatan isi rumah kurang daripada RM2,000.00 sebulan serta tanah di atas nama pemohon

Agensi
PDT / Seksyen Sektoral, UPEN
Maklumat Tambahan
Peruntukan
1,000,000.00