Iltizam Kesihatan Selangor

Pemeriksaan Kesihatan Mata

Pengenalan

Program pemeriksaan kesihatan mata percuma kepada pemohon yang layak

Golongan Sasar / Kriteria
  1. Warganegara Malaysia dan pemastautin Selangor
  2. Golongan yang mempunyai masalah mata
Agensi
Seksyen Sektoral, UPEN / UKM
Maklumat Tambahan
Peruntukan
100,000.00