Iltizam Kesihatan Selangor

Selangor Mental Sihat

Pengenalan

Program SEHAT mencakupi aspek promosi, saringan awal, talian SEHAT, subsidi rawatan psikiatri, pembangunan modul serta latihan kaunselor.

Golongan Sasar / Kriteria

Warga Selangor yang mengalami masalah berkaitan kesihatan mental atau memerlukan khidmat pakar berkaitan kesihatan mental

Agensi
Seksyen Sektoral, UPEN / UIAM
Maklumat Tambahan
Peruntukan
1,000,000.00