Iltizam Kesihatan Selangor

Skim Rawatan Jantung

Pengenalan

Bantuan kos rawatan jantung sehingga RM50,000

Golongan Sasar / Kriteria
  1. Warganegara Malaysia dan pemastautin Selangor
  2. Pendapatan isi rumah RM8,000.00 ke bawah
Agensi
Selgate Healthcare Sdn. Bhd.
Maklumat Tambahan
Peruntukan
5,000,000.00