Iltizam Pemberdayaan Rakyat Selangor

Dana Bantuan Guaman Selangor

Pengenalan

Perkhidmatan guaman bagi kes kekeluargaan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Selangor Legal Aid dengan pemberian subsidi oleh Kerajaan Negeri sehingga RM1,500 (individu) atau RM2,000 (berkumpulan).

Golongan Sasar / Kriteria
  1. Warganegara Malaysia dan pemastautin Negeri Selangor
  2. Pendapatan bulanan isi rumah RM2,000 dan ke bawah
Agensi
Seksyen Sektoral, UPEN / Selangor Bar
Maklumat Tambahan
Permohonan di Pejabat DUN
Peruntukan
1,000,000.00