Iltizam Pemberdayaan Rakyat Selangor

Pengecualian Fi Lesen Penjaja

Pengenalan

Pemberian pengecualian fi lesen melibatkan semua bayaran fi lesen perniagaan untuk penjaja dan peniaga kecil di kawasan PBT Negeri Selangor.

Golongan Sasar / Kriteria
  1. Penjaja dan peniaga kecil di kawasan PBT
  2. Penjaja katergori gerai majlis, pasar malam, pasar majlis, kiosk majlis, pondok bas, penjaja, pasar malam, pasar pagi, pasar swasta dan permit penjaja sementara
Agensi
PBT / Seksyen PBT, UPEN
Maklumat Tambahan
Peruntukan
TB