Iltizam Pemberdayaan Rakyat Selangor

Pengecualian Cukai Pintu

Pengenalan

Pemberian pengecualian cukai taksiran yang dikenakan kepada pemilik pegangan di kampung dan kediaman kos rendah melibatkan kediaman kos rendah bagi kategori yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri dan kediaman kampung.

Golongan Sasar / Kriteria
  1. Pemilik rumah kos rendah
  2. Pemilik rumah kampung merangkumi Kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina
Agensi
PBT / Seksyen PBT, UPEN
Maklumat Tambahan
Peruntukan
TB